نمک نیکل شادو ( فیومه) - مواد اولیه آبکاری

نمک نیکل شادو ( فیومه) - مواد اولیه آبکاری

تنها با انحلال 1 کیلوگرم و 200 گرم نمک نیکل شادو نیکل گستر در 10 لیتر آب